De EFT-relatietherapie:

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy.

EFT is een vorm van partnerrelatietherapie die de emoties van de partners centraal stelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat EFT verbetering geeft op het gebied van intimiteit, vertrouwen, vergeven van kwetsuren in de relatie & depressie.

De EFT therapeut streeft samen met de partners naar een verbeterde emotie-interactie tussen de partners.

EFT richt zich op

• Het leren om je emoties te benoemen

• Het verstevigen van de relatie op het gebied van verbinding en intimiteit

• Het ombuigen van ruzies en vernietigende gesprekken naar dialogen waarin ondersteuning en geborgenheid kan worden gevraagd en geboden

• Het vergroten van een veilige en geborgen vaste bodem in een relatie.

 

De psychosociale therapie:

Psychosociale therapie is een medisch en agogisch beroep. Psychosociale therapie is een therapeutische ondersteuning dit betekent dat u behandeld wordt door een professional.

De therapie richt zich in haar behandeling niet alleen op deelaspecten, zoals psychische en sociale problemen van de cliënt, maar op de samenhang daartussen. Uw psychische problematiek kan direct of indirect doorwerken, gevolgen hebben voor uw omgeving.

  • De tijdsduur van de behandeling kan kort, maar ook langdurig zijn
  • De ondersteuning bestaat uit onderzoek, diagnostiek en behandeling
  • De nadruk ligt op het ziektebeeld, psychische- of psychiatrische stoornis.

De therapeut focust op het psychosociale verleden van de cliënt, de diepere oorzaken van de psychische of psychiatrische problematiek en eveneens op de vaardigheden, kennis en inzicht van de cliënt.

 

De contextuele therapie:

Veel problemen die mensen tegen komen, hebben te maken met iemands levensgeschiedenis. De relatie met de ouder(s), de normen en patronen van het oorspronkelijke gezin werken dikwijls, al dan niet bewust, door in het gedrag naar partner, kinderen en anderen.

Bij de contextuele benadering wordt de balans tussen vrijheid en verbondenheid met de ouder(s), kinderen en andere familieleden als een belangrijk uitgangspunt gebruikt.
Doel hiervan is een goede afweging maken tussen het op een verantwoorde en eerlijke manier zorg dragen voor mensen om u heen, zonder de zorg voor eigen persoon uit het oog te verliezen.